O Dětské skupině

Dětská skupina v Paloníně

Dětská skupina Berušky je otevřena od 1. září 2023. Naše skupina je pro děti ve věku od 3 - 6 let v počtu 12 dětí. Naším cílem jsou šťastné děti, které aktivně prožijí den ve školce a spokojení rodiče. Naší velkou snahou je nenásilnou formou připravit děti na přechod od rodičů ke kolektivu, možnost vytvořit jim příjemné a bezpečné prostředí, kde se naučí přirozeně vše, co potřebují ke svému vývoji, aby byly uspokojeny všechny jejich potřeby a byl zajištěn jejich všestranný rozvoj. Program DS se v mnohém podobá programu klasické mateřské školky s rozdílem, že počet dětí je menší a program pružnější podle zájmu dětí. Děti připravujeme na školní docházku, pracujeme i s předškoláky v posledním roce před nástupem do základní školy. Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a spolupráci s rodiči.

Od 1. 9 2023 je DS Berušky Palonín, registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí jako dětská skupina dle zákona č. 247/ 2014 Sb. O poskytování služeby péče o dítě v dětské skupině.

Přihlášky přijímáme po celý rok, a již nyní zapisujeme žádosti o přihlášení dítěte na školní rok 2024/2025. Předběžná přihláška slouží k prvnímu kontaktu a získání informací pro přijetí dítěte.
Home

Naše služby

S dětmi pracují

Hodnocení rodičů