Kulturní akce

Pravidelné návštěvy za kulturou, aneb kultura přichází za námi.

Návštěvy

 • Divadlo
 • Knihovna
 • První třída ZŠ
 • Kostel (Vánoční zpěv za doprovodu sboru Carmen)
 • Filcové království – Hmyzí kamarádi (paní Eva Nevrlá)
 • Myslivci – Zvířátka v lese
 • Filcové království – Ptáčci
 • Dopravní hřiště
 • Zvířecí farmy

Akce s rodiči

 • Dýňobranní
 • Besídka – Mikuláš
 • Dětský den
 • Pasování prvnáčků