O nás

Jsme nově otevřená dětská skupina, která se nachází v nově zrekonstruované budově s vlastním dětským hřištěm v klidné části Palonina. Naše skupina je určena pro děti ve věku 3 až 6 let v počtu 12 dětí s heterogenním uspořádáním ve třídě, které zajistí zdravou socializaci. Vzájemné předávání zkušeností, spolupráce a pomoc mezi dětmi.

 • S dětmi pracujeme dle Plánu výchovy a péče, který zahrnuje rozmanité aktivity pro všestranný rozvoj dítěte, předává dovednosti, které pomáhají rozvíjet jejich fantazii, vnímat barvy a poznávat svět kolem nás.
 • Program výchovné péče je přizpůsoben dětem dle potřeb každého dítěte, pracujeme s dětmi v menších skupinkách – individuálně.
 • Učíme děti samostatnosti a sebeobsluze, podporujeme děti  ve zvládání základních sociálních a komunikačních návyků.
 • Rozvíjíme děti po rozumové, etické, hudební, kreativní, pracovní a pohybové stránce.
 • Přiřazujeme pravidelné Logopedické chvilky.
 • Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, bloky se vztahují k určitým tématům, která jsou dětem blízká,srozumitelná a slouží k všestrannému rozvoji dítěte.
 • Upřednostňujeme prožitkové učení, které je pro děti velmi efektivní způsob poznávání, jelikož děti získávají informace na základě vlastní zkušenosti a konkrétního prožitku.
 • Volné hry a hraní, které je důležitým stavebním kamenem dětského vývoje.
 • Zdravotní a relaxační cvičení, Lali cvičí jogu.
 • Malý kolektiv.
 • Připravené prostředí.

Veškeré aktivity jsou přizpůsobené vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí dané věkové skupiny. Program výchovné péče je přizpůsoben dětem dle potřeb každého dítěte, pracujeme s dětmi v menších skupinkách – individuálně.