Individuální přístup

Profesionální a kvalifikovaný přístup k dětem, prostředí plné pohody.

Individuální přístup k potřebám dítěte, úzká spolupráce s rodinou a respektování osobnosti dítěte jsou klíčovými hodnotami naší práce. Hlavním cílem je poskytnout dětem hodnotný program, který nejen reaguje na jejich intelektuální a tělesné potřeby, ale také na emocionální a sociální potřeby rozvíjejícího se dítěte.