Naděžda Chmielová

Naděžda Chmielová

Vedoucí DS Berušky

  • Pedagogický pracovník
  • Logopedický preventista

Certifikáty akreditované MŠMT

  • Asistent pedagoga
  • Chůva pro děti v dětské skupině
  • Problematické chování u dětí předškolního věku
  • Děti bez hranic
  • Adaptace dítěte
  • Předmatematické představy v mateřské škole
  • Diagnostika v mateřské škole